ویدیو های آموزشی کار با رزین

 

آموزش کار با رزین در رزین چی

با استفاده از دستکش ، مقادیر مساوی رزین و سخت کننده را در یک فنجان مخلوط کنید. معمولا این اختلاط با نسبت ده به یک صورت می پذیرد. با این حال مقدار استفاده از رزین با توجه به ابعاد کار متفاوت خواهد بود. در نتیجه برای محاسبه ی دقیق تر از این ماشین حساب استفاده نمایید.( برای استفاده از این ماشین حسابِ رزینی فیلتر شکن خود را روشن نمایید)

حدود 3 دقیقه مخلوط را به خوبی هم بزنید.بعد از اختلاط حدود 45 دقیقه وقت خواهید داشت تا قبل از سفت شدن رزین از آن استفاده نمایید.

در هنگام اعمال این مخلوط به سطح ممکن است سطحتان حاوی حباب های ریزی شود، این حباب ها خود به خود از بین می روند و همچنین می توانید از یک فندک برای از بین بردن آن استفاده کنید

حدود 24 الی 72 ساعت طول می کشد تا رزین بر روی سطح خشک شود. فرایند خشک شدن این مخلوط از روی سطح به ابعاد و ضخامت کار بستگی دارد.